Minneord om Martin Ramstad, æresmedlem og formann fra 1979-1982

Det er viktig å huske hvis skuldre man står på, særlig i organisasjonslivet. Det er med stor takknemlighet og varmt hjerte Grafill takker av tidligere formann og æresmedlem Martin Ramstad når han nå har gått til hvile 94 år gammel.

Æresmedlem Martin Ramstad har hatt stor betydning for organisasjonen Grafill.

Æresmedlem Martin Ramstad har hatt stor betydning for organisasjonen Grafill.

Martin Ramstad, 13.07.1926 til 13.11.2020.

Martin ble formann i 1979 på den generalforsamling som endret organisasjonens navn til Norske Grafiske Designere. Da het det seg at Norske Yrkestegnere var i en «identitetskrise» fordi vi ikke hadde endret oss siden stiftelsen i 1937. Design og illustrasjonsfagene har alltid vært preget av endring. På alt fra trykkteknikker til teknologi. Med Martin ved roret i fire år tok vi igjen for tapt tid. I et PS til styrereferat skrev han at det fem timer lange møtet måtte sammenlignes med et «heseblesende maratonløp» der «kaffe og julekake måtte fordøyes under løpet» for å nå gjennom alle sakene.

Martin og styret jobbet utrettelig for at fagene design og tegning skulle anerkjennes. Og det ga resultater! De sikret organisasjonen intet mindre enn forhandlingsrett i både kopi- og bibliotekvederlaget. Slik sørget de for viktige årlige stipendmidler til utøverne og den grunnmuren vi har bygget på siden.

Overalt var Martin kjent for sin hvite manke, sin spontanitet og sitt gode humør. En nettverksbygger uten sidestykke i Norge, men også utenlands gjennom Nordiske Tegnere og Icograda, nå International Design Council. Martin var også aktiv både under og etter sammenslåingen med Norsk illustratørforbund og stiftelsen av Grafill i 1991.

De siste årene av hans liv malte han mye og elsket fortsatt det sosiale lag. Våre tanker går til hans familie som hadde ønsket å gi ham en siste festmarkering på hans ferd. På grunn av pandemien er det foreløpig kun gjennomført en mindre samling av hans nærmeste.

Morten Berner
Eli Helgesen
Ingrid Holmesland
Lene Renneflott