Medier lager retningslinjer for bruk av kunstig intelligens

Både NRK og Aftenposten har laget nye retningslinjer for egen bruk av innhold skapt med kunstig intelligens (KI). Bilder som kan forveksles med virkeligheten blir forbudt begge steder, og både Grafill og bransjen jubler for et bra tiltak!

I høst publiserte NRK en nyhetsoppdatering om strømpriser illustrert med et KI-generert og fotolignende bilde av strømmaster, bildet til saken ble erstattet samme dag med et fotografi.

I høst publiserte NRK en nyhetsoppdatering om strømpriser illustrert med et KI-generert og fotolignende bilde av strømmaster, bildet til saken ble erstattet samme dag med et fotografi.

De nye retningslinjene tar utgangspunkt i at bilder generert av kunstig intelligens skaper utfordringer for mediene med tanke på faktasjekk, troverdighet og verifisering. Som hovedregel skal de aldri benytte seg av KI-genererte bilder eller video som fremstår som reelle. Dersom KI-genererte bilder unntaksvis brukes, skal de ikke fremstå som fotografi-lignende og de skal være tydelig merket.

– Takk til Aftenposten og Norsk rikskringkasting (NRK) som tar etikken rundt bruk av kunstig intelligens og AI-genererte bilder så alvorlig at de lager retningslinjer for det! Grafill støtter initiativet 100% og gleder oss over store medieaktører som er sitt ansvar bevisst. Vi er spesielt opptatt av illustrasjon i denne saken, og er glad for å se at retningslinjene ikke bare er laget i forhold til fotografi, sier Lene Renneflott som er intervjuet i Aftenposten om saken.

Aftenposten: Journalist forvekslet kunstig bilde med foto. Nå legger store medier ned forbud.

Journalisten: NRK innfører nye retningslinjer etter «kabelgate»