Marie Grønvik er ny advokatfullmektig i Grafill

Vi ønsker Marie velkommen til Grafill! Hun er ansatt som advokatfullmektig, og skal blant annet hjelpe medlemmer med arbeidsrettslige spørsmål.

Advokatfullmektig Marie Grønvik.

Advokatfullmektig Marie Grønvik.

Styret vedtok i vår å styrke administrasjonen med ytterligere juridisk kompetanse. Målet er å tilby Grafills medlemmer mer juridisk bistand, særlig innen arbeidsrett, og dermed bidra til at de får en bedre arbeidshverdag.

– Det er stor etterspørsel etter juridisk hjelp blant medlemmene våre, og i økende grad innen arbeidsrett. I tillegg jobbes det mye med både vederlagsforhandlinger og andre politiske oppgaver som involverer juridisk på huset, så tiden strekker ikke til. Nå blir vi en liten juridisk avdeling i Grafill, og det skal medlemmene nyte godt av. Det blir enda enklere og lettere å få rask og riktig hjelp, og vi blir en sterkere part i små og store forhandlinger, sier Grafills advokat, Christian Wadahl Uhlen, som er svært fornøyd med å ha fått Marie på laget.

Marie vil sammen med Grafills advokat ha ansvar for juridiske henvendelser, rådgivning og saksbehandling overfor medlemmer, brukere, søsterorganisasjoner og andre aktører vi samarbeider med. Det kan omfatte både individuell arbeidsrett, som inngåelse av arbeidsavtaler, rådgivning om forholdet til arbeidsmiljøloven eller oppsigelsessaker, og kollektiv arbeidsrett, som tariffspørsmål. Marie vil også holde juridiske foredrag og kurs for våre medlemmer.

– Stillingen hos Grafill appellerte til meg. Her får jeg brukt hele min juridiske kompetanse i et fagfelt som både er levende og i sterk utvikling. Jeg gleder meg også til å møte enkeltmedlemmene i Grafill, enten det er i en samtale, i et forhandlingsmøte eller på kurs, sier Marie, som starter i stillingen 6. oktober.

Marie Grønvik kommer fra stilling som juridisk rådgiver i Skolelederforbundet. Hun har bred juridisk kompetanse og mye erfaring med å gi juridisk bistand til enkeltmedlemmer i arbeidsrettslige forhold. Hun har også kompetanse på avtalerett og god innsikt i EØS-rett. Marie er en dyktig kursholder og liker å skrive fagartikler. Hun har i tillegg til en Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, også en Bachelor i sosialt arbeid (sosionom).

Dersom du har behov for juridisk bistand knyttet til arbeidet ditt, kan du ta direkte kontakt med Christian eller Marie. Korrespondanse med advokat/ advokatfullmektig er underlagt taushetsplikt. Medlemmer i Grafill har rett til inntil to timer gratis rådgivning per sak. Ikke-medlemmer kan ta kontakt per telefon for svar på enkle generelle spørsmål (inntil 15 min.).

Christian Wadahl Uhlen
+47 410 34 777
christian@grafill.no

Marie Grønvik
+47 944 02 788
marie@grafill.no

Les mer om juridisk hjelp hos Grafill