Logokonkurranse tåler ikke dagens lys

Det har riktignok vært Black Friday, men at en logo skal koste 5000,- kroner er en bekmørk idé! Dessverre er det ikke slik Helgeland Havn IKS ser det når de i disse dager ønsker å “engasjere digitale kreative helgelendinger til å utforme logo for selskapets grafiske profil.” Frem til 20. desember ønsker de bidrag i sin logokonkurranse der vinneren blir tilbudt 5000,- kroner.

Cathrine Louise Finstad Web

Flere av Grafills medlemmer har reagert på utlysningen som ligger ute på Facebook. Konkurransen i seg selv holder ikke mål og den vitner dessverre om lite kunnskap om designprosess og verdiskapningen av denne. At Helgeland Havn IKS ikke velger å benytte seg av lokale, profesjonelle utøvere er synd. I stedet undergraver de en hel yrkesgruppes levebrød og kompetanse.

Om vi hadde spurt Helgeland Havn IKS om hvorfor de er best på det de gjør, vil vi tenke at vi hadde fått gode argumenter. På samme vis skulle vi ønske at Adm. Direktør i Helgeland Havn IKS, Kurt Jessen Johanssen, ville stole på at en grafiske designer er rette leverandøren av grafiske tjenester. Betalt, slik vi vil tro at f.eks Nord-Norges største containerhavn tar seg betalt for jobben de utfører.

Både lokale designere og Grafill har vært i kontakt med Helgeland Havn IKS med innspill, uten at disse har blitt tatt til følge.

Som interesseorganisasjonen for norske designere, oppfordrer vi medlemmer og alle profesjonelle utøvere til å avstå fra å delta i denne og andre tilsvarende konkurranser der man blir bedt om å levere kreativt arbeid uten behørig kompensasjon. Gratisarbeid er noe som er med på å undergrave bransjen.

Grafill er også generelt sett skeptisk til konkurranser som metode for å komme frem til gode designløsninger. Den viktigste grunnen er at man i konkurranser mister muligheten for dialog i prosessen, noe som er grunnleggende i ethvert vellykket designprosjekt. Kjøp av designtjenester er mer komplisert enn andre innkjøp. Designtjeneste er ingen sammenlignbar vare, "produktet" er ikke gitt på forhånd, og den beste løsningen får man kun gjennom dialog mellom partene.

Dersom det likevel arrangeres en konkurranse, mener vi det er mer rettferdig og hensiktsmessig for alle parter at det kun inviteres noen utvalgte kandidater til å utarbeide forslag til løsning. Alle mottar økonomisk kompensasjon, og alle gis tilgang til samme informasjon og kommunikasjon med konkurranseinnbyder.

Grafill ser dessverre at det fortsatt eksisterer misforståtte oppfatninger om at kreativt arbeid ikke har samme verdi som annet arbeid. Men for hver kamp vi utkjemper sammen, kommer målet nærmere. Alle kreative fortjener en lønn å leve av!

Cathrine Louise Finstad, styreleder i Grafill

Se konkurransen her