Kulturrådet søker illustratører til litteraturskaping

Neste søknadsfrist på Kulturrådets forsøksordning «Litteraturskaping med barn og unge» er 4. desember.

Logo Kulturradet

Formålet med forsøksordningen er å stimulere litteraturfeltet til å samarbeide med barn i alderen 0-18 år om skaping av litteratur.

Stina Langlo Ørdals prosjekt er et fint eksempel, her er hennes tekst om prosjektet, den finnes også på nettsidene til Kulturrådet:

“Historien om meg og …” er et prosjekt der barn deltar i en skapende prosess hvor tanker og ideer får et visuelt uttrykk. Barna lager litteratur gjennom illustrasjon, og illustratør Stina Langlo Ørdal leder prosjektet med 5. klassinger fra Bjølsen skole som deltakere. Prosessen sammen med barna innebærer blant annet å hente inspirasjon fra andre kunstarter og deres måte å fortelle historier på. Derfor vil både improvisert teater, slampoesi og samtidsdans inngå i workshop-rekken der barna henter inspirasjon, får ideer, eksperimenterer, tester ut, forkaster, velger nye veier - for å oppleve hvordan en kreativ prosess frem mot illustrasjon kan ta seg ut.

Dette er en av mange måter et samarbeidsprosjekt kan organiseres på. Liste over tidligere tildelte prosjekter finner dere her: www.kulturradet.no

Det har vært to søknadsrunder hittil på ordningen. Ordningens varighet er to år, med siste søknadsfrist i juni 2019.

Neste søknadsfrist 4. desember 2018.

Les mer om ordningen her