Kulturrådet kan nå øremerke tilskuddsmidler til illustratører av sakprosautgivelser

I tråd med ny handlingsplan arbeider Grafill for å bedre vilkårene til utøvere som jobber med bøker. Grafill har i lengre tid hatt dialog med Kulturrådet angående øremerking av illustrasjonsmidler til sakprosaprosjekter for barn og unge. Denne samhandlingen har resultert i en endring i Kulturrådets håndtering av tildelinger, gjeldende fra 2019.

Logo Kulturradet

Kulturrådet kan i sine vedtak fordele tilskuddsmidler mellom utgiver, forfatter, illustratør og eventuelt andre opphavspersoner. Innenfor kategorien tegneserier og bildebøker er det tradisjon for å øremerke 40% til utgiver og 60% til illustratør. I 2018 innførte Kulturrådet også en praksis for å synliggjøre fordelingsprosentene i tildelingslistene på nett.

Kulturrådets faglig utvalg for litteratur har til nå ikke øremerket en andel til illustratører i tildelingene innenfor kategorien sakprosa for barn og unge. Grafill har flere ganger vært i kontakt med rådet for å få endret denne praksisen. Utvalget har nå diskutert hvorvidt de skal begynne med en slik øremerking, da det er ønskelig at profesjonelle og dyktige illustratører ser det som attraktivt å bidra inn i sakprosaprosjekter for slik å være med å styrke sjangeren.

Faglig utvalg for litteratur har landet på å ikke endre praksis denne runden, men ønsker fra 2019 av å aktivt vurdere i hvert enkelt tilfelle å øremerke en andel av tilskuddet til illustratør. Det er ikke alle prosjekter der dette er relevant, da mange prosjekter illustreres med fotografier og/eller har en lav illustrasjonsgrad. I de tilfellene der det kan være relevant å øremerke, vil den kunstneriske/faglige kvaliteten på illustrasjonene tillegges en større vekt i vurderingen av prosjektene.

På nettsidene til Kulturrådet vises en oversikt over prosjekter som har fått tildelt midler, og der man også se fordelingesprosentene mellom de ulike opphaverne.

Se tildelingslister her: kulturradet.no/tildelingslister

I handlingsplanen 2019 vil Grafill samarbeide med Kulturrådet om hele feltet visuell litteratur for å sikre vilkårene til våre utøvere.