Kulturens kraft

– Vi er glade for at vi nå endelig har fått en kulturmelding, og det er også tilfredsstillende å se at Grafills nye strategi sammenfaller med kulturmeldingen på flere områder, sier daglig leder i Grafill, Lene Renneflott.

Stortingsmeldingen Kulturens kraft, illustrert av Jenny Jordahl

Stortingsmeldingen Kulturens kraft, illustrert av Jenny Jordahl

Kulturminister Trine Skei Grande kunne fredag forrige uke presentere den første kulturmeldingen siden 2003. Tittelen 'Kulturens kraft' kan oppsummere meldingens intensjon og målsetting, å synliggjøre potensialet kulturelle og kreative næringer har til vekst, verdiskaping og innovasjon i morgendagens samfunn. Grafill har allerede mer erfaring enn de fleste i å balansere mellom kunst og næring. Vi representerer visuelle kommunikatører, og etterspørselen etter våre medlemmers tjenester øker i takt med markedsutviklingen. Vi forventer, helt i tråd med kulturmeldingen, at det vil bli flere muligheter og arbeidsplasser innen Grafills fagfelt i årene som kommer.

Kulturmeldingen poengterer at digitalisering gir mange muligheter fremover. Samtidig har kulturmeldingen allerede fått kritikk for å ha for mye teknologioptimisme. Grafills strategi er nok således mer realistisk. For å møte våre utøveres behov fremover, tar strategien utgangspunkt i hvor viktig det er at organisasjonen erkjenner digitaliseringen både som mulighetsrom og potensielt problemfelt. Vi er ved et vendepunkt i historien der digitalisering og globalisering påvirker og endrer norsk kultur og næringsliv, og det visuelle er stadig oftere en integrert del av en tjeneste eller brukerreise. Det innebærer flere leveranser for Grafills medlemmer, men også nye oppgaver som skal løses. Her ser vi at Grafill har et arbeid foran seg for å sikre fremtiden til vår bredspektrede medlemsmasse. På den ene siden må det tradisjonsrike og håndverksmessige bevares, på den andre siden må fagutøvere i Norge, både nyutdannede og erfarne, beherske de nye visningsflatene, de nye måtene å jobbe på og de nye typene oppdrag som følger digitaliseringen.

Slik kulturmeldingen stadfester er det et lavt lønnsnivå i kreativ og kulturell næring. Også mange av Grafills medlemmer sliter økonomisk, og vi er glad for at kulturmeldingen setter dette på dagsorden.

For at flest mulig av Grafills utøvere skal kunne vinne på samfunns- og markedsendringene er det behov for at flere får rom til å utvikle seg. Derfor må Grafill fokusere både på å legge til rette for kunnskaps- og kompetanseutvikling for de som ønsker og trenger det, samt gi økt rådgivning og støtte til de som har mest behov for det.

Det er også en viktig oppgave for Grafill å påvirke de som benytter visuelle tjenester til å forstå hva visuell kommunikasjon faktisk bidrar med. Både innen kulturfeltet og det næringspolitiske. Vi vil også arbeide for at Norge utdanner nok designere til å møte behovet i markedet, og sikre at disse har de kompetanser som gjør at de både kan komme raskt i arbeid og bidra til å skape verdi for norske virksomheter gjennom strategisk og praktisk design og innovasjon. Parallelt vil det utdanningspolitiske arbeidet til Grafill også handle om å sikre at de kreative og håndverksmessige tradisjonene innen våre fagområder.

Kulturmeldingen er gjennomillustrert av dyktige Jenny Jordahl, og vi vil gratulere Kulturdepartementet med at de handler som de snakker. Et godt eksempel på hvordan visuelle tjenester løfter et produkt!

Vi kommer til å følge nøye med på hvordan kulturmeldingen følges opp med politiske tiltak i tiden fremover.

Les hele kulturmeldingen her

​Lene Renneflott, daglig leder i Grafill (foto byAksel)

Klikk for å se bildet "Lene Renneflott Websak Budsjett" i full størrelse

​Lene Renneflott, daglig leder i Grafill (foto byAksel)