Kopinor: Bokhylla-millioner til rettighetshaverne

En voldgiftsdom i september avgjorde fordelingen av vederlag fra den digitale formidlingen av bøker i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Over 25 millioner kroner er nå klar til utbetaling for årene 2018 og 2019.

Foto: Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Foto: Nasjonalbiblioteket (nb.no)

Kopinor melder i et nyhetsbrev at det siden voldgiftsdommen i september har vært jobbet effektivt for å få utbetalt vederlaget fra den digitale formidlingen av bøker i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek (tidligere kjent som Bokhylla). Voldgiftsdommen avgjorde fordelingen mellom opphavere og utgivere, og samtlige organisasjoner gikk deretter inn for å beholde den relative fordelingen blant henholdsvis opphaver- og utgiverorganisasjonene. Over 25 millioner kroner er nå klar til utbetaling for årene 2018 og 2019. Da er kostnader til administrasjon og til voldgiftsretten trukket fra. 5,7 millioner kroner utbetales som individuelle vederlag til forlag og forfattere i slutten av november, mens 17,3 millioner utbetales til medlemsorganisasjonene ved årets siste fordeling 15. desember. Vederlaget til utenlandske rettighetshavere betales ut i 2021.

Les mer på Kopinors nettsider