Delta i spørreundersøkelse om dagens økonomiske situasjonen

Hjelp oss å ­kartlegge konsekvensene av dagens økonomiske situasjon ved å svare på noen få spørsmål.

Illustrasjon: Cecilie Maurud Barstad, Gilles & Cecilie Studio

Illustrasjon: Cecilie Maurud Barstad, Gilles & Cecilie Studio

Det er krevende økonomiske tider i Norge. Vi jobber for å forstå hvordan kreativ bransje påvirkes, og har laget en spørreundersøkelse. 

Vi håper du kan sette av noen minutter om sende inn dine svar, enten du er daglig leder / medeier, ansatt, selvstendig næringsdrivende / frilanser (inntekt fra oppdrag utenfor ansettelsesforhold), student / nyutdannet eller arbeidsledig.

Situasjonen kan oppleves svært forskjellig så vi vil gjerne høre fra så mange som mulig, uansett om hverdagen er som før eller om den har endret seg positivt - eller negativt.

Svarfrist 15. september 2023.

Gå til undersøkelsen her: no.surveymonkey.com/r/6M9SL...

Takk til alle som bidrar!