Kari Bucher takker for seg i Grafill


Styret i Grafill er lei for å måtte informere om at Kari nå forlater stillingen i Grafill til fordel for en stilling som administrerende direktør i Norske Arkitekters Landsforbund (NAL).

Randi Kari 2

– Som leder for TV-aksjonen gjennom flere år og med fortid i designbransjen, følte vi oss veldig sikre på at Kari Bucher var riktig person for jobben som daglig leder i Grafill. Kari har i løpet av dette første året kommet godt i gang med arbeidet – vært med på å videreføre gode relasjoner til Grafills samarbeidspartnere og nettverk, og vært en pådriver for flere og bedre medlemsfordeler. Vi er i gang med å finne Karis etterfølger, og håper vi kan finne den riktige personen så raskt som mulig. Styret i Grafill vil takke Kari for et fint år sammen, og ønsker henne lykke til i den nye jobben, sier styreleder Randi Hobøl.

– Det er selvsagt vemodig å takke for seg etter så kort tid i Grafill, særlig når organisasjonen står på trappene til spennende endring og utvikling. Men en sjanse som jeg nå har fått i NAL, var det umulig å takke nei til. Takk til gode Grafillere og nyttig erfaring, jeg gleder meg til å ta fatt på nye spennende utfordringer i NAL, sier avtroppende daglig leder i Grafill, Kari Bucher.