Siste frist for å nominere til prisen Årets tegneserie

Serieteket (Deichman Grünerløkka), Tronsmo bokhandel og Grafill ser nå etter nominasjoner til prisen Årets tegneserie. Prisen skal deles ut til en norsk tegneserieskaper som har utmerket seg på et høyt faglig nivå. Nominasjonsfrist er 6. april.

Illustrasjon: Kristoffer Kjølberg

Illustrasjon: Kristoffer Kjølberg

Prisen Årets tegneserie skal bidra til å løfte viktigheten av norske tegneserieskapere og stimulere til å øke utøvernes faglige nivå. Juryen i Årets tegneserie søker nå den beste norske tegneserien i perioden 1. april 2020 til 31. mars 2021. Med prisen følger en pengepremie på kr 30.000.

Kriterier:

  • Tegneserien må være utgitt mellom 1. april 2020 - 31. mars 2021.
  • Tegneserien må være en selvstendig utgivelse utgitt på et norsk forlag.
  • Tegneserien kan være for barn, ungdom eller voksne.
  • Tegneserien må være en norsk originalutgivelse beregnet på et norsk publikum.
  • Tegneserier som tidligere har blitt utgitt, men som senere er samlet i en egen utgivelse, vil også bli vurdert.

Jury:

Fagjuryen er nedsatt av prisens stiftere og består av Inga Sætre (representant for Grafill), Terje Thorsen (Tronsmo) og Berit Petersheim (Serieteket, Deichman Grünerløkka).

Dersom juryen ser at sentrale verk ikke er blitt sendt inn, kan den selv innhente disse.

Påmelding:

Påmelding og tre eksemplarer sendes eller leveres til Serieteket innen 6. april 2021. Legg ved et følgebrev hvor det står «Til Årets tegneserie 2021» og tittel/titler på det/de verkene som ønskes vurdert, samt avsender.

Sendes til Serieteket, Deichman bibliotek Grünerløkka, Postboks 2017, 0505 Oslo. Du kan også levere pakken direkte i biblioteket i den betjente åpningstiden, slik at personalet kan ta den i mot.

Har du spørsmål, kontakt Serieteket på serieteket@deichman.no.

Les mer om prisen Årets tegneserie