Jobber du på et spennende prosjekt - vis det frem i R21

Nå kan du søke stipendmidler til å stille ut eller presentere et prosjekt i R21. Grafills visningslokale skal fylles med utstillinger og andre faglige aktiviteter året rundt, og vi oppfordrer alle til å vurdere denne fantastiske eksponeringsmuligheten!

Prosjekter som tidligere er tildelt R21-stipend

Prosjekter som tidligere er tildelt R21-stipend

Stipend R21 deles ut av et eget utstillingsutvalg. Utvalget skal jobbe for å realisere at vi i våre utstillingslokaler R21 synliggjør alle Grafills fagområder, viser faglig nyskapning og bransje-glidninger, viser faglig bredde og kompetanse og ivaretar fagenes historie gjennom utstillinger og ulike arrangementer. I tillegg har utvalget mandat til å gå aktivt ut og rekruttere eksterne prosjekter som er av faglig interesse og relevans. Grafills utstillingsutvalg består av Aslak Gurholt (Grafills hovedstyre), Rashid Akrim (Grafills stipendkomite), Sandra Blikås og Iwa N. Reiersen (Grafills administrasjon).

Du kan søke om tilskudd på inntil kr. 80.000, til utstillinger, salgsutstillinger, installasjoner, filmvisninger eller annen type format for visning av et prosjekt. Du kan velge om du vil benytte deler av eller hele lokalet. Du kan også søke om kortere eller lengre perioder. Grafill dekker utgifter til lokalene, gallerivakt i de til en hver tid gjeldende åpningstider, og rengjøring. For ytterligere informasjon og forpliktelser knyttet til R21-lokalene, se Grafills standardkontrakt.

Husk søknadsfristen for å søke Grafillstipend 1. november!

Les mer om Grafillstipend 2019