Innspill fra Grafill til gjennomføring av DSM-direktivet

Kulturdepartementet innleder implementering av DSM-direktivet (2019/790/EU) og CabSatII (2019/789/EU) med en digital innspillsrunde, og Grafill har sendt inn sine innspill.

Tekstplakat Web Paragraf Gronn

Vi setter pris på at departementet innleder med en innspillsrunde, og oppfatter prosessen som oversiktlig, ressursbesparende og transparent.

Grafill imøteser implementering av direktivene, og støtter i alt det vesentlige direktivenes formål og enkeltbestemmelser, da de etter vårt syn styrker opphavernes stilling. Dette er nødvendig i en tid der opphavsretten er under press, og de originære opphaverne stadig svekkes økonomisk.

De spørsmål Kulturdepartementet stiller i innspillsrunden er imidlertid svært omfattende og detaljerte, og Grafill har ikke evnet å overskue alle sider ved spørsmålene, ei heller besvare alle spørsmål. Vi har derfor tatt forbehold om endrede innspill i den formelle høringen.

Grafill deltar i Kunstnernettverket, og støtter nettverkets innspill til direktivet. Vi støtter også i det vesentlige innspillene til Kopinor, Norwaco, Bono, Creo og Norsk Filmforbund/ Norske Filmregissører.

Les hele innspillet fra Grafill her