Innkjøpsordning for tegneserier


Kulturrådet har opprettet en ny innkjøpsordning for norske tegneserier fra 2012. Det vil bli kjøpt inn inntil 15 tegneseriebøker i året, som blir sendt ut til alle landets folkebibliotek.

Den nye innkjøpsordningen kom formelt på plass da Kulturrådet vedtok fordelingsbudsjettet for 2012 på rådsmøte, 24. januar. Innkjøpsordningen er på 2 millioner kroner og vil omfatte utgivelser for alle aldersgrupper. Ordningen skal blant annet sørge for å spre norske kvalitetstegneserier til flere lesere via folkebibliotekene, og har også som mål å gi serieutgivere og serieskapere rammebetingelser mer i tråd med det annen skjønnlitteratur har.