Hyller norsk papirindustri med stipend fra Grafill


- Nysgjerrig på hva som fantes av norsk papirindustri, begynte jeg å undersøke litt og fant raskt ut at vi ikke har så mye igjen av denne industrien. Norske Skog produserer avispapir, vi har et par produsenter av papp og kartong (bla. Glomma Papp og Peterson Packaging), og Nordic Paper produserer papir til næringsmiddel industrien. Og så har vi igjen en fabrikk som produserer bokpapir. Denne fabrikken heter Hellefoss Paper AS og ligger på Hokksund, ved Drammensvassdraget.

Papirfabrikken på Hellefoss har vært i drift siden 1898. Det er en bedrift med spennende historie, med oppturer og nedturer, om brann og krig. Selve fabrikken er som et levende industrihistoriskmuseum, de eldste delene i maskinparken er fra 1902. Total produksjonskapasitet er ca 50.000 tonn treholdig bokpapir i året. Hovedråstoffet er gran, hovedsakelig levert av skogeiere i de nærliggende kommunene. Hellefoss produserer kun papir for eksport, og 95% av produksjonen eksporteres til andre land i Europa.

- Med denne historien som utgangspunkt søkte jeg Grafill sitt utviklingsstipend i 2013. Siden da har jeg vært på flere besøk på fabrikken, vandret rundt i fabrikklokalene, sammen med nåværende og tidligere ansatte, hatt en lang samtale med historiker Bent Ek som er ansatt på biblioteket på Hokksund. 

- Målet med prosjektet har hele tiden vært å se om det gikk an, på tross av forutsetningene, å få til en liten serie papiprodukter i stor eller liten skala, for på den måten å gjøre litt stas på en del av norsk industri som det blir stadig mindre av. Etter en lang tid med utforskinger i nært sammarbeid med Hellefoss AS og trykkeriet RK Grafisk i Oslo, for å se om vi kunne klare å få til en kortreist produktserie, har vi nå, takket være en positiv og velvillig ledelse samt tålmodig håndverk på Hellefoss, utviklet en første serie med skrivebøker og gavepapir. 

(Foto: Marianne Lydersen/Charlotte Wiig)

Se mer av produktene her:
www.allpinepress.com

Marianne Lydersen arrangerer et lite førjulssalg fra sitt kontor i Holtegata 26, på Briskeby i Oslo, tirsdag 15. & onsdag 16. desember mellom 15.00 - 19.00.