Huskeliste ved beregning av vederlag


I forbindelse med et oppdrag er det viktig å ha klart for seg hva som skal inngå i avtalen og hva som ikke skal inngå i den avtalte pris for oppdraget. Hensikten er at man selv skal plukke og anvende det man selv behøver for sitt oppdrag, og at den komplimenteres med en avtale.

Goderad

Hva oppdraget omfatter #

Hva slags oppdrag er det snakk om? Er det stram tidslinje for oppdraget? Hvem er bestilleren? Gjør en totalvurdering av oppdraget og kunden.

Skisser #

Hvor mange skisser skal inngå i oppdraget? Dette avgjøres ut fra hvordan du jobber, og oppdragets karakter. Det er ikke uvanlig med opp til 3 skisser, imidlertid bør det ikke være så mange flere.

Møter #

Hvor mange møter er nødvendig utøver det første møtet? Normalt inngår to møter, resten går på timesbetaling.

Oppmøte ved fotografering
Er dette aktuelt, må det prissettes separat.

Stage-manager #

Har bestilleren behov for rekvisita til fotografering som du skal besørge? I slike tilfeller kan det være rimelig å ta timesbetalt for mer omfattende arbeid.

Ekstra markedsføring og produktmateriale #

For materiale utover omslag til katalog/web skal det inngå ekstra vederlag.

Eget bilde #

Skal både illustrasjon og foto inngå i omslaget, skal det beregnes separat vederlag for hver del.

Retusjering #

Retusjering av bilder for trykk og sammenstilling av bilder er noe som tidligere ble utført av repro, men som nå i større grad ligger hos formgiveren. Det bør derfor tas ekstra betalt for dette.

Inscanning #

Inscanning av bilde er også et teknisk ansvarsområde som formgiveren i blant er ansvarlig for. Også her skal du ta ekstra betalt.

Trykkferdige PDFer og fargeutskrifter #

Budkostnader #

Skal erstattes av bestilleren.

Gjenbruk #

Vederlaget omfatter generelt bare denne utgaven, ta derfor hensyn til om bokomslaget kommer til å bli brukt i nytt opplag, eller ved salg til utlandet. Her vil det være naturlig å ta ekstra betalt. Det kan til og med være på sin plass å vurdere størrelsen på opplaget.

Uteblitt oppdrag #

Har du levert skisser, og forlaget av ulike årsaker bestemmer seg for å avbryte oppdraget, f.eks fordi boken ikke skal utgis allikevel, eller at oppdraget går til en annen formgivere, så skal du debitere forlaget et vederlag for skisser som svarer til nedlagt tid, dog minst 50 % av opprinnelig avtalt vederlag.

Nye direktiv eller andre typer av vansker #

Det hender at forlaget endrer direktiv, f. eks at formatet på boken endres underveis i prosessen. Dette kan man ta ekstra betalt for. Det samme gjelder ved ekstra kompliserte oppdrag.

Frieksemplar #

Det vanlige her er at formgiveren beholder 1-5 eksemplarer selv.

Fakturering #

Vi anbefaler at du alltid fakturerer i minst to omganger. 50 % ved levering av godkjent skisse, og resterende 50 % når arbeidet er sluttført.