Honorering for grafisk design av bildebøker


Grafill har den siste tiden hatt en dialog med forlaget Cappelen Damm om honorering for grafisk design av bildebøker.

Opplysning Ret 2

Bakgrunnen er at vi ble orientert av våre medlemmer om en honoreringspraksis hos Cappelen Damm som vi opplevde som lite hensiktsmessig og derfor ønsket å endre. Dette gjaldt i hovedsak honorering av illustratører som leverer hele bokprodukter, det vil si både tekst, illustrasjon og design. Det eksisterte en noe uklar praksis hva gjelder honorering i de tilfellene slike illustratører også utførte designarbeidet. Begrunnelsen var at Cappelen Damm har egne ansatte grafiske designere som kan gjøre dette, og at dersom illustratøren allikevel ønsker å utføre designdelen selv, så ble konsekvensen i flere tilfelle at dette ble utført uten honorar.

Praksis viser at for denne type av bokverk har illustratøren som regel en samlet ide, både for tekst, grafisk design og illustrasjon. Grafisk design av boken er en overbygning som både tekst (ofte både innhold og utforming), illustrasjoner og typografi føyer seg inn i. Dette kan i endel tilfeller gjøres uanstrengt om en kompetent illustratør gjør det selv - med utgangspunkt i en helhetlig tanke om hva boka skal være og hvilken opplevelse den skal gi. Designet er jo også gjerne en del av det man kanskje kan kalle en slags intensjon som starter allerede med teksten og bokas grunnidé. Sammen med Cappelen Damm er vi enige om at de profesjonelle utøvere som skriver, illustrerer og designer sine egne bøker, tilfører en helhet som gir en udiskutabel merverdi. Det er ofte disse bøkene som får priser, gode omtaler og lovord, og som Cappelen Damm selv uttrykker stolthet over å publisere. Ved å la andre enn illustratøren formgi boken, mister boken det helhetlige særpreget som illustratøren har tiltenkt den, noe som gjør det mindre aktuelt for en illustratør å takke ja til å la forlagets egne ansatte å utføre designdelen. Det er i Cappelen Damms egen interesse at boken får det helhetlige særpreg som illustratøren har tiltenkt den.

Med andre ord: vi sto overfor en felles utfordring som vi ønsket en løsning på.

Etter konstruktive og gode samtaler med forlagsdirektør Birgit Christensen i Cappelen Damm kom vi frem til en løsning på saken.

Cappelen Damm har nå utarbeidet en ryddig og enkel intern retningslinje som gjelder når forlaget kommer opp i slike situasjoner.

I korte trekk arbeider nå Cappelen Damm etter følgende prinsipper:

* Det skal alltid avklares, ved antakelse av nytt prosjekt, om illustratør også skal designe boka. Det må være vektige argumenter for dette, i og med at Cappelen Damm har egne designere som er satt til å gjøre denne jobben.
* Avgjørelsen om illustratør også skal designe boka, tas av interne designere hos Cappelen Damm.
* I de tilfeller det er slik at illustratør designer bok, gjøres det avtale med signert kontrakt om premisser for levering og tilhørende honorar.
* Honorar skal være tilsvarende som om en ekstern grafisk designer gjør jobben.
* Avtale og oversikt sendes og signeres, av to parter.

Vi takker Cappelen Damm for godt samarbeid i å etablere en mer ryddig og tydelig praksis når et bildebokprosjekt antas hos forlaget.