Historisk kulturmelding for barn og unge

Høsten 2019 sendte Grafill sitt innspill til en helt ny kulturmelding for barn og unge. I går la regjeringen frem Stortingsmelding 18 (2020 –2021) - Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

Barne- og ungdomskulturmeldingen er illustrert av æresmedlem i Grafill Anna Fiske.

Barne- og ungdomskulturmeldingen er illustrert av æresmedlem i Grafill Anna Fiske.

For første gang i historien har det kommet en egen melding med politikk om kunst og kultur for barn og ungdom. Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet har samarbeidet om meldingen, som har hatt som formål å heve statusen og kvaliteten på kunst og kultur som skapes og formidles til barn og unge. Meldingen omhandler både dataspill, film- og tv, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Høsten 2019 sendte Grafill sitt innspill til kulturmeldingen med hovedvekt på verdien av visuell litteratur. I spennet mellom bildeboken, tegneserien og den grafiske romanen bidrar mange norske illustratører og tegneserieskapere til både leseferdigheter og leselyst. Man må satse mer på den visuelle litteraturen og de viktige støtteordningene for norske bøker bør videreføres. En økning i kulturmidlene til produksjon og innkjøp av norske tegneserier vil komme mange barn og unge til gode, og kan bidra til mengden barn og unge leser.

Les hele Kulturmeldingen her