Har du penger til gode hos BONO?

På BONO sine nettsider finner du en oversikt over kunstnere hvor de mangler informasjon for å kunne utbetale vederlag.

Bonologo

Når BONO krever inn vederlag på vegne av ikke-medlemmer, følger de fastlagte retningslinjer for å spore opp disse og utbetale vederlag. Dersom de ikke mottar informasjon som gjør det mulig å utbetale vederlaget, blir dette stående inntil det eventuelt er foreldet.

Liste over ikke-medlemmer med utestående vederlag hos BONO

Finner du ditt navn på oversikten, eller er du arving etter noen som fremgår av listen, er det mulig du har vederlag til gode. I så fall ber BONO deg kontakte dem så snart som mulig.

Kontakt BONO
Irina Larsen – tlf. 23 10 03 55
Harald Holter – tlf. 23 10 03 51

BONO er en norsk opphavsrettsorganisasjon for de som skaper visuelle verk. BONO er godkjent av Kulturdepartementet til å inngå avtaler og kreve inn og fordele vederlag også på vegne av opphavere som ikke er medlemmer av BONO på følgende områder:

Ved videresalg av kunstverk/følgerett
Ved bruk av verk i kringkasting
Ved bruk av verk i arkiv, bibliotek og museer

Les mer om BONO her