Gratulerer til vinnerne av Kulturdepartementets priser!


Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur utgitt i 2012 ble i dag delt ut av Kulturminister Hadia Tajik. Prisene gikk til åtte forfattere, illustratører, tegneserieskapere og oversettere, som på hver sin måte viser det store mangfoldet innenfor barne- og ungdomslitteraturfeltet. Det ble delt ut priser for totalt 295 000 kroner.

Juryen kommenterer bokåret 2012 slik:

I antall utgivelser ser den realistiske fortellingen ut til å tape terreng, fantasylitteraturen har festet grepet om norsk barne- og ungdomslitteratur. Ellers er det ofte humoren som forfører leseren, som språklig overskudd, slapstick eller mollstemt selvironi. Økende erfaringer med sosiale medier gjenspeiles ved at chatting, blogg og sms erstatter den mer tradisjonelle dialogen. Interessen for historisk stoff kommer tydelig til uttrykk både i romaner og fagbøker, og et stort register i visuelle uttrykksformer tyder på et livskraftig illustratørmiljø. Utenforskap og fravær av trygge relasjoner er gjennomgående temaer, og fortsatt speiler svært få utgivelser at vi lever i et flerkulturelt samfunn.