Gratulerer med kvinnedagen!

Vi har fortsatt en vei å gå. Lønnsundersøkelsen fra i fjor viste at kvinner har gjennomgående lavere lønn enn menn på så godt som alle arbeidsområder og stillingsnivåer. Vår bransje som mange andre har en jobb å gjøre for likelønn.

Illustrasjon: Terje Tønnessen/Infokraft.no

Illustrasjon: Terje Tønnessen/Infokraft.no

Undersøkelsen, som ble gjort i samarbeid mellom organisasjonene Grafill, IxDA Oslo og Norske designere, speilet en sammensatt bransje som spenner bredt, men det var også noen klare trender. Aldri før har så mange innen designfeltet vært fast ansatt, og det er de fast ansatte, særlig innenfor det digitale, som er i lønnstoppen. Det var også nedslående at tallene så tydelig viste at kvinner fortsatt har gjennomgående lavere lønn enn menn.

Se flere detaljer og tall fra lønnsundersøkelsen her