Grafillstipend ble tegneserieprosjekt


Utforskning av forholdet mellom tegneserie og grid lå til grunn for Åge Petersons søknad til Grafill om prosjektstøtte sist år. Stipendstøtten resulterte i en utstilling, hans første separatutstilling, på bydelskafeen Nobel Bopel i Bergen nå i høst. Prosjektet og utstillingen har fått navnet «Mise-en-scène», et eldre uttrykk som er kjent fra filmproduksjon, og som omhandler hva som befinner seg av elementer og hvordan de er ordnet i en gitt scene eller utsnitt.

Mes Print Photo 25

– Resultatet av prosjektet er blitt en serie med filmplakater, utradisjonelle sådan, hvor disse plakatene forlanger en betraktelig høyere grad av nærlesning enn plakater som skal kommunisere kjapt og ofte på avstand. Midt i prosessen introduserte jeg altså en lidenskap for film i utforskningen av gridbruk i tegneserie. Tid ble slik frigjort til fullt fokus på det visuelle aspektet, hvor jeg slapp å skape en egen skreddersydd fortelling. Med det sagt skulle det vise seg at prosessen med valg av scener og biter av fortellinger fra filmen tok ufattelig mye lenger tid enn forventet. Film og tegneserie; to narrative medier som har noen fellestrekk, men som i aller høyeste grad også besitter flere særegne visuelle og språklige virkemidler.

Plakatene formidler utvalgte filmer ved bruk av tegneseriens språklige virkemidler, strukturert ut i fra diverse grid. Visuelle virkemidler som ikke filmen har og som kunne belyse unike aspekt ved tegneseriens særegne potensial i samarbeid med konseptuell bruk av hjelpelinjer.

– Tegneserie-film-plakatene formidler nøye utvalgte scener og aspekt ved filmene, hvorpå alt er tegnet med blyant over grid jeg konstruerte i InDesign. Grid’ene ble printet ut i samme størrelse som tegnepapiret og lagt under dette over et lysbord. Scener er tegnet på frihånd, ut i fra skjermdropp-referanser fra filmen, men med stor andel justering ut i fra ulike design-behov.

– Jeg ville gi grid’et en primær rolle som bærer og grensesetter for den narrative flyten, illustrasjonene, snakkeboblene, og annet informativt krediteringsinnhold fra filmen. Jeg hadde aldri tidligere gitt et hierarkisk designgrep en så styrende rolle i utvikling av en tegneserie og dette var hele tiden den sentrale forskningsdelen av prosjekt. Grid som rettledende faktor for layout i grafisk design er laget for å til slutt være usynlig, hvor typografien og bildene alene skal bære preg av orden/hierarki som hjelpelinjene gjorde det mulig å få til. Sammen med tegneserie står naturligvis mye av grid’et høyst synlig igjen som en sentral del av sluttresultatet i form av de individuelle rutene, grupperinger av ruter, rutegrupperinger opp mot rutegruppering, men i dette prosjektet også i flere tilfeller i bildedelene og i typograferingen av filmtitlene. Sistnevnte har jeg formgitt i bevisst kontrast til filmens offisielle tittel-logo for å gi meg selv frie tøyler i videreutvikling av eget uttrykk. Det typografiske aspektet med filmtitlene basert på underliggende grid ble en stor del av motivasjonen i arbeidet, og i seg selv en ekstra styrende faktor for struktureringen av illustrasjonene og helheten i designet.

Åge Peterson har jobbet som grafisk designer i designbyrået Karlsens frem til 2015 (etter fullført mastergrad i 2011 på Kunst- og designhøgskolen i Bergen), og arbeider i dag som freelance illustratør og tegneserieskaper.