Grafills medlemmer kan bidra med verdifull informasjon i Kunstnerundersøkelsen

Kulturrådet har igangsatt en ny inntektsundersøkelse blant kreative og kunstnere, tilsvarende de som ble gjennomført i 2008 og 2014.

Logo Kulturradet 21 690 500

I år er Grafills medlemmer inkludert for første gang, og vi ber så mange illustratører, tegneserieskapere, designere og animatører som mulig om å svare.

Inntektsundersøkelser er det viktigste kunnskapsgrunnlaget for å kartlegge inntektene til de med kreativt og kunstnerisk virke. Grafill bruker slike undersøkelser aktivt i politisk arbeid og for å styrke medlemmers arbeidsforhold. Med denne nasjonale kunstnerundersøkelsen får vi ny og verdifull innsikt og enda flere tall å slå i bordet med.

Kunstnerundersøkelsen sendes til hvert medlem direkte og vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare.

Les mer om undersøkelsen