Grafill Stavanger søker deltakere til utstilling - frist 20. august

Grafill Stavanger ønsker å holde en utstilling hvor kreatørene i regionen kan visualisere hvordan 2020 har påvirket dem, miljøet eller verden på godt og/eller vondt. En utstilling som kommenterer et kontrastfylt og begivenhetsfullt år. Søknadsfrist 20. august.

Stavanger Utstilling Korona Crop

2020 har vært et polariserende år på mange måter. Det har fått hele verden til å se på historien,fremtiden og ikke minst samtiden med nye briller. Og året er ikke ferdig enda. 2020 har tvunget de fleste av oss inn i en annerledes hverdag. Alle har fått bekreftet hvor stor påvirkning gamle og nye vaner har på miljøet rundt oss. Mange har møtt utfordringer, for noen har det blitt noe bedre eller enklere og for andre har hverdagen blitt fullstendig satt på hodet.

Grafill Stavanger ønsker med utstillingen å fremme lokale utøvere og vise verdien og styrken av kommunikasjon og historiefortelling gjennom design, illustrasjon og annen visuell kommunikasjon. Samtidig som den skal vise det faglige, kulturelle og menneskelige mangfoldet som vi har i regionen.

Designere, illustratører, animatører, utviklere, 3D designere, tegneserietegnere og andre visuelle kommunikatører fra Rogaland oppfordres til å søke om å være med på utstillingen. Du kan delta uavhengig om du er i full jobb, permittert, driver eget foretak eller studerer. Vi ønsker å vise et mangfold av kreatører som stiller ut verk som visualiserer 2020 på sin måte, med sin egen stemme, sine egne ord og sin egen strek og stil.

Utstillingen vil bestå av 10 deltakere som hver vil blir honorert med kr. 5.000,– for å delta i utstillingen. Verkene som stilles ut kan være nye, eksisterende eller videreutviklede verk som speiler tematikken for utstillingen.

Søknadsprosess #

Hvem kan søke
Kreatører med en tilknytning til Rogaland
Enkeltpersoner
Enkeltpersoner på vegne av et kollektiv, fellesskap eller nettverk i Rogaland
Grafill-medlemmer og ikke-medlemmer
Studenter

Søknaden
Tre linjer om hvem du er og hvorfor du vil være med på utstillingen
Enkel CV
3 utvalgte referanseprosjekter (som PDF eller Link)

Kriteria for utvalg av deltaker i utstillingen
Spredning på fagområder
Utstillingen skal vise bredden i fagfeltet. Tildelingen av utstillingsplass skal fordeles mellom
de ulike fagområdene Grafill representerer.
Mangfold
Utstillingen skal vise bredde blant utøvere i fagfeltet. Juryen vil vektlegge mangfold, derunder kjønnsbalanse, ulik bakgrunn og aldersmessig fordeling,blant utstillerne.

Faglig kvalitet
Utstillingen skal speile kvaliteten og styrken av fagene våre. Derfor vil den faglige kvaliteten på et innsendte prosjekter og forslag til verk vektlegges for å skille tilnærmet likestilte søknader.

Grafill medlemmer
Utstillingen er åpen for alle. Medlemskap vektlegges for å skille tilnærmet likestilte søknader.

Generelle vilkår
Søknader må være sendt inn innen midnatt, 20. august 2020, for at de skal bli vurdert.

Honorar: kr. 5.000,– (ink. eventuelle skatte og avgifter som gjelder for den enkelte).

Juryen består av representanter fra faggruppene Grafill Illustrasjon, Grafill Grafisk design og fra Grafill Stavanger.

Beslutninger er endelige og avslag begrunnes ikke

Grafill Stavanger dekker
Promoteringsmateriale for utstilling
1× 70×100 plakat til utstilling per deltaker
10× 50×100 plakat til salg per deltaker

Vilkår
Trykklar PDF leveres innen dato. Størrelse 70×100 cm (stående)
Verket kan brukes i promotering av utstilling
10 signerte 50×70 plakater selges under utstilling. Grafill Stavanger dekker trykkekostnader. Det er også mulighet å selge andre verk under utstilling.

Søknadsfrist: 20. august 23:59
Send søknad til: grafill.stavanger@grafill.no

Offentliggjøring av deltagerne: 1. september
Utstilling: Stavanger sentrum (dato kommer)