Grafill sender innspill til Kulturdepartementet i forbindelse med ny kulturmelding

Over hele landet har det vært innspillsrunder i forbindelse med arbeidet med ny kulturmelding. Den 8. januar inviterte Kulturetaten til innspillsmøte for Oslo. Grafill var tilstede med daglig leder og styreleder for å sikre at Grafills innspill blir så konkrete og dekkende som mulig. 

Bård Folke Fredriksen

Bård Folke Fredriksen

På innspillsmøtet la daværende statssekretær Bård Folke Fredriksen særlig vekt på at kultur og samfunn forutsetter og utvikler hverandre. De visuelle kommunikatørene jobber i nettopp dette landskapet. Norge har i fremtiden behov for kreative som evner å samarbeide med mange andre fagområder når behovet for design og visualisering øker med teknologiutviklingen. Illustrasjons- og designfagene er således viktige både for det kulturpolitiske og næringspolitiske Norge. 

Unikt for fagområdene Grafill representerer, i en kultur- og næringspolitisk kontekst, er at det vil være en økning av muligheter og arbeidsplasser innen dette feltet i årene som kommer. Samfunnets behov for kommunikatører som behersker det visuelle språket er økende.

Det som er viktig for våre utøvere er sammensatt. På den ene siden må det tradisjonsrike og håndverksmessige bevares gjennom for eksempel bokkunstfagene illustrasjon, typografi og grafisk design, samtidig som norske fagutøvere må beherske de nye visningsflatene som følger digitaliseringen. Dette spennet må kulturmeldingen ivareta. 

I tillegg til at Grafill stiller seg til Kulturdepartementens disposisjon ved spørsmål tilknyttet våre fagområders fremtid har vi skriftlig meldt inn følgende områder som særlig viktige i kulturmeldingen for fremtidens visuelle kommunikatører: 

-De kollektive vederlagsordningene vi har i Norge må bevares fordi de bidrar til å opprettholde faglig kvalitet og bredde.

- De viktige støtteordningene for norske bøker må videreføres for å sikre både kvalitet og mangfold for alle lesere, gjennom både bilder og ord.

- Åndsverksloven må støtte opphavsmennene (ikke markedskreftene) hvis utøverne skal kunne leve av sitt virke. 

- Utdanningsinstitusjonene må holde høy faglig kvalitet og sikre at studentene har riktige kompetanser for å lykkes i arbeidsmarkedet. 

- Innkjøpere av våre fagfelt bør stimuleres til å handle fra mangfoldet av kvalifiserte og faglig sterke utøvere som bor og jobber i Norge. Dette fordrer rettferdige offentlige vilkår, anbudsprosesser og kontrakter.