Grafill Illustrasjon: Tolker korona med antologi

I en periode hvor mange har fått kjenne på ensomhet, frykt og usikkerhet har Grafill Illustrasjon invitert 15 fantastiske illustratører til å tolke ordene "Isolasjon" og "Virkelighetsflukt".

Gi Korona Ill

Resultatet har blitt til en fin antologien som er trykket i ganske limited edition, det er mulig å hente et eksemplar i Grafill R21 hvis du er kjapp!

Illustratører som har bidratt: