Grafill Bergen + KMD: Foredrag med Play the City (18.09)


Grafill Bergen inviterer til foredrag med Play the City
Mandag 18. september klokken 18:00 til 19:30
Fakultet for kunst, musikk og design, UiB
Møllendalsveien 61, Bergen

38265Afc E73C 4340 Bb2F 8C5D6F92De9A

Play the City bruker spill for å engasjere flere interessegrupper i å løse komplekse byutfordringer, både i sammenheng med byutvikling og organisasjonsomstilling. Utviklet av tyrkiske Ekim Tan gjennom et doktorgradstudium ved Delft University of Technology. Play The City ble etablert i 2008 av Ekim Tan i Amsterdam

Ved å forandre måten interessenter engasjeres på, utvikler Play the City fysiske spill som en metode for samarbeidsprosesser og konfliktløsning. Spillet tilpasses etter spørsmål og ønsker og utvikles for vanlige byutfordringer som urban transformasjon, sosial endring, sirkularitet, rimelige boliger, samarbeidsprosjekter og engasjerte borgere.

Play the City brukes seriøst som problemløsningsmetode, bringer ovenfra-ned beslutningstakere sammen med nedenfra-opp interessegrupper. Spillets form, fri for profesjonell sjargong og komplekse planprosesser, motiverer spillerne til å engasjere seg i et problem, i hverandre og tilrettelegge for resultater skapt gjennom samarbeid og forhandlinger.

Play the City tror at spill gir et reelt alternativ til standardformater for samfunnsengasjement i det 20. århundre. Play the City som metode har blitt anerkjent internasjonalt og har blitt anvendt i store prosjekter i Amsterdam, Istanbul, Brussel, Shenzhen (Kina), Dublin, Bordeaux og Cape Town.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte!