Forsvarets konkurranse skaper stor frustrasjon hos illustratører og designere!

Forsvaret ønsker seg kreative forslag på omslaget til Etterretningstjenestens årlige rapport 'Fokus'. Vilkårene for godtgjøring og rettigheter har skapt reaksjoner i designbransjen.

Daglig leder i Grafill, Lene Renneflott, reagerer på vilkårene i Forsvarets konkurranse (foto Aksel Jermstad).

Daglig leder i Grafill, Lene Renneflott, reagerer på vilkårene i Forsvarets konkurranse (foto Aksel Jermstad).

Rapporten er Etterretningstjenestens åpne, ugraderte vurdering av tema, land og utviklingstrekk som de mener vil være av sikkerhetsmessig betydning for Norge i året som kommer. «Fokus 2022» utkommer i februar og er den tolvte i rekken. I denne forbindelsen søker Forsvaret etter kreative løsninger på omslaget.

I utlysingen heter det:
Vi ønsker å invitere Norges kreative krefter til å hjelpe oss med å illustrere omslaget på Fokus 2022, Etterretningstjenestens årlige ugraderte trusselvurdering. Vinneren premieres med 15 000 kroner og sitt design på forsiden og baksiden av Fokus. Vi ønsker et bredt spekter kunstneriske uttrykksformer velkommen, det være seg alt fra tegnede og malte kunstverk, kreativ koding, glitch art og 3D til broderi eller tresnitt. Så lenge et stillbilde fra produktet kan gjengis digitalt og fysisk på forsiden og baksiden av Fokus 2022 er formen fri, og vi oppfordrer til bruk av utradisjonelle uttrykk.

Forsvarets utlysing er åpen for alle og de oppfordrer kreative norske statsborgere til å levere løsningsforslag. Kun ett forslag vil bli valgt som vinnerløsning, og vinneren av konkurransen får altså utbetalt kroner 15 000,-, andre deltakere får ingen godtgjørelse. I tillegg må vinneren godta at arbeidet gjenbrukes i alle flater.

Grafill er kontaktet av flere som reagerer på konkurransen, og daglig leder i Grafill, Lene Renneflott, sier i et intervju til Subjekt om saken:

– Dessverre ser vi slike konkurranser ganske ofte. Måten vi pleier å håndtere det på er å kontakte utlyser. Det er alltid ekstra leit når det er en stor aktør som Forsvaret. Som vi tenker at mest sannsynlig har en profesjonell kommunikasjonsavdeling og burde vite bedre.

Grafill er i utgangspunktet skeptisk til konkurranse som metode for kjøp av illustrasjons – og designtjenester. Kreativt arbeid er ikke hyllevare, resultatet er ikke gitt på forhånd, og ingen designprosesser er helt like. Derfor kan kjøp av illustrasjons – og designtjenester være mer komplisert enn andre innkjøp. Med konkurranseformen mister man også mye verdifull dialog og innsikt mellom partene som ville gitt et bedre resultat enn når man skal lage et forslag 'i blinde'. Det å skulle illustrere komplekse kjernetemaer som våpenkappløp og masseødeleggelsesvåpen, kampen om sannheten og definisjonen av sannhet, eller stormaktsrivalisering på internett og i rommet, krever mye research, innsikt og tett dialog med kunden for at det endelige resultatet skal bli vellykket.

Renneflott reagerer også på det hun opplever som en bagatellisering av kompetansen og utdannelsen til profesjonelle fagutøvere.

– Vi ser med jevne mellomrom konkurranser der utlyser formulerer seg som om kreativt arbeid er en hobby, noe man gjerne gjør både ubetalt og på fritiden. Men de vi representerer er alt annet enn hobbykunstnere. De leverer arbeid som både er faglig og strategisk forankret og med et håndverk av svært høy kvalitet. De er eksperter på sine felt og fortjener å bli respektert for det. Flere i fagmiljøet opplever det som utmattende og nedverdigende at de til stadighet skal få henvendelser om gratisarbeid når de i realiteten er ettertraktede profesjonelle fagressurser som skal ha behørig betalt for sitt arbeid.

Grafill har henvendt seg til Forsvaret og lagt vekt på fire punkter som er særlig bekymringsverdige. Les hele brevet som er sendt til Forsvaret her.

Grafills rådgiverteam jobber kontinuerlig med å påvirke vilkårene i kreative konkurranser og i anbudskonkurranser, og tar gjerne imot tips og innspill.