Forslag til ny boklov sendes til Stortinget

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil ha økt regulering av bokbransjen. Fredag 31. mars sendes regjeringens forslag til ny boklov Stortinget for behandling. 

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen overleverer Stortinget forslag til ny boklov, foto Ilja C. Hendel / KUD.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen overleverer Stortinget forslag til ny boklov, foto Ilja C. Hendel / KUD.

Kulturministeren avslører deler av innholdet i en post på Facebook:

  • Den er det overordnede virkemiddelet for at du og jeg skal ha et godt tilbud av bøker på vårt eget språk, på norsk, kvensk og samisk.
  • Nøkkelordene er mangfold, bredde, kvalitet. Bokloven skal sørge for at det er plass til både den brede litteraturen som «alle» lese til den smaleste lyrikken. 
  • Forfattere skal få betalt for arbeidet sitt. Nå får alle nye titler en fastprisperiode på 12 måneder, uavhengig av om det er innbundet bok, e-bok, lydbok eller pocket.
  • At loven omfatter lærebøker for høyere utdanning og fagbøker for profesjonsmarkedet er spesielt viktig for norsk fagspråk, som opplever sterk konkurranse fra engelsk.
  • Bokloven legger til rette for mange ulike forfatterstemmer. De som skriver bestselgende eller smal skjønnlitteratur, sakprosaforfattere og fagbokforfattere. Forfattere, oversettere og visuelle kunstnere som skaper bøker skal ha gode og forutsigbare vilkår.
  • Utviklingen der forlag også eier bokhandler, eller at forlag eier strømmetjenester for lydbøker og e-bøker - har blitt sterkere. Derfor foreslår vi å gjøre det ulovlig å forskjellsbehandle på bakgrunn av eierskap. Vi vil legge til rette for de små forlagene i forhandlinger med bokhandlene.
  • Bokhandlene i distriktene er viktige. Bokloven legger til rette for å bevare de uavhengige bokhandlene og bokhandlere i distriktene, slik at de ikke uten videre blir utkonkurret av de store kjedene og nettbutikkene.
  • Alt dette gjør vi for å sikre et stort mangfold av stemmer, aktører og bøker. Det er viktig for ytringsmangfoldet, og for Norge som kunnskapssamfunn og demokrati.

Grafills høringssvar til bokloven
Vi ser frem til at loven nå behandles, etter flere års jobbing for at illustratører og tegneserieskapere skal få en lovfestet rett til å forhandle kollektivt om normalavtale. Dette var også Grafill tydelig på i sitt høringssvar til bokloven.

Les mer om Grafills politiske arbeid