Firmamedlemskap i Grafill

Designbyråer, designskoler, institutter og andre arbeidsplasser kan tegne firmamedlemskap i Grafill for sine ansatte. Firmamedlemskap gir de ansatte mulighet til å være del av et større faglig nettverk, få inspirasjon og mulighet for kompetanseutvikling.

Logo Vindu Mollergata 21

Alle dine ansatte kan bli medlemmer i Grafill. Fagutøvere som oppfyller Grafills opptakskrav blir ordinære medlemmer, andre tilbys assosiert medlemskap.

Medlemskap faktureres i sin helhet til det betalende firma/skole/institutt/ byrå, og baserer seg på antall ansatte som er innmeldt som medlem, ganget med den til enhver tid gjeldene medlemspris.

Ved innmelding må man påse at de ansatte som skal ha ordinært medlemskap oppfyller kravene for dette (minimum bachelorgrad innen et av våre fagområder, eller minimum tre års relevant arbeidserfaring).

Fordeler med firmamedlemskap
Firmamedlemskap gir dine ansatte mulighet til å være del av et større faglig nettverk, få inspirasjon og mulighet for kompetanseutvikling. Som medlem i Grafill holder de ansatte seg oppdatert om designfagene, og har jevnlig tilgang på faglig påfyll. Ansatte-goder er viktig både når det kommer til rekruttering og for å beholde på de beste hodene.

Firmamedlemskap gir dine ansatte prioritert plass på populære arrangement i Grafill. Det vil også bli forsalg på enkelte arrangementer, workshop og kurs som sikrer medlemmer plass. Medlemskap gir rabatt på Grafill-arrangement, og dere mottar kun en faktura for alle deltakerne i firmaet.

Firmamedlemskap kan gi dere gratis tilgang på lokalet i Møllergata etter avtale med Grafill. Enten som en møteplass, eller som et sted å presentere arbeider og prosjekter for en større forsamling. Alle medlemmer har også tilgang på arbeidsplass i Grafills lokaler noen timer mellom møter og avtaler.

Med firmamedlemskapet bidrar dere til å støtte opp om organisasjonens arbeid for designbransjen i Norge.

Priser medlemskap
Medlemskap i Grafill koster kr 990,- per kalenderår.
Les mer om medlemskap her

Meld inn dine ansatte
I påvente av ny digital løsning ber vi om at innmeldingsskjema firmamedlemskap i Grafill fylles ut med informasjon om ansatte det søkes medlemskap for. Skjema sendes til grafill@grafill.no. Hver desember vil vi sende ut en oppfølgingsmail til alle firmaer for oppdatering av liste og navn.

Ta kontakt med iwa@grafill.no for mer informasjon og spørsmål om firmamedlemskap.

Vi kommer til å utvide tilbudet med flere fordeler fortløpende og etterhvert som vi har dialog med dere. Vi gleder oss til samarbeid!