Fagsamtaler om visuell kunst i DKS

Tirsdag 10. mai deltok Grafill på samtaler om visuell kunst i Den kulturelle skolesekken (DKS) hos Kulturtanken. Dette var første gang Grafill ble invitert inn i dette feltet og daglig leder Lene Renneflott benyttet anledningen til å gi en innføring i design i dag.

Lene Fagsamtaler Dks 2022

Mange av Grafills medlemmer innen illustrasjon- og tegneseriefeltet har lenge vært både aktive og ettertraktet særlig innen det litterære feltet i DKS-sammenheng. Denne gangen var det fokus på det visuelle kunstfeltet og for første gang var design- og arkitekturorganisasjonene invitert inn i samtalene. Kyrre Bjørkås som er fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken poengterte at det allerede finnes design og arkitektur i DKS, men at Kulturtanken gjerne vil være en brobygger mellom kommunene og fylkeskommunene og de landsdekkende fagmiljøene som organisasjoner som Grafill og NAL representerer, slik at man kan få enda flere designere og arkitekter til å engasjere seg i DKS.

I tillegg til å vise bredden i designfaget med et mangfold av vinnerarbeider fra Visueltkonkurransen de siste årene, la Lene vekt på at samfunnets behov for design, visuell kommunikasjon og digital kompetanse bare øker. Derfor vil Grafill oppfordre designere til å bidra til at flere barn og unge i Norge tidlig kan bli kjent med alle mulighetene som finnes innen våre fag og utvikle sine kreative ferdigheter innen det helt konkrete håndverksmessige, som for eksempel bokkunsten og innen de nye mulighetsrommene som følger digitaliseringen, som for eksempel spilldesign, app-design, animasjon og motion design.

Grafills advokatfullmektig Marie Grønvik deltok også i møtet da opphavsrettslige spørsmål som vederlagsbetaling og bruk av verk er viktige temaer i DKS-sammenheng på alle felt om dagen. Ruben Steinum, styreleder i Norske Billedkunstnere benyttet derfor anledningen til å vektlegge Kunstnernettverkets fokusområder for kunstneres produksjons- og arbeidsvilkår i DKS:

• Tilskudd til produksjon og utvikling. Søkbare ordninger nasjonalt og regionalt
• Kollektive avtaler som sikrer kunstnere betaling
• Opphavsrettslig vederlag i DKS

Oversikt over programmet finnes her: www.kulturtanken.no