Et godt grunnlag for 2018

I referatet fra fjorårets siste styremøte presiserer styret at handlingsplanen etter høstens innspillsmøte for illustratør er noe av det viktigste som skjer i Grafill fremover. Denne uka godkjente Grafill Fond søknaden om midler til årets budsjett. Det betyr at vi er sikret de fagpolitiske midlene vi trenger til å gjennomføre planen blant annet for å bedre kårene for illustratører som arbeider med bøker.

Cathrine Louise Finstad, styreleder i Grafill

Cathrine Louise Finstad, styreleder i Grafill

Basert på alle de gode innspillene fra illustratørene som deltok på møtet og som har henvendt seg i etterkant, har vi laget et arbeidsdokument som vil dekke de ulike punktene. Nå er det slik at noen av punktene, som informasjonsarbeid og holdningsarbeid, starter opp umiddelbart, mens andre punkter som forhandlinger vil ta mer tid. 

Konkrete endringer som allerede er iverksatt:
- Grafill har fått på plass ambisiøs ny daglig leder
- Grafill har ansatt juridisk rådgiver i 100 % stilling (oppstart i mars)
- Medlemsavgiften er redusert 
- Stipendpotten økes totalt med 600 000 kroner for 2018

Grafill vil på bakgrunn av handlingsplanen opprette prioriterte prosjekter, hvorav et vil være å undersøke vilkårene rundt minsteprisspørsmålet, Konkurransetilsynet og mulighetene for å påvirke forlagsbransjen til å betale bedre for bokdesign og illustrasjon.

Som styreleder opplever jeg allerede at innspillsmøtet har ledet til stort engasjement. En viktig målsetting både for meg og daglig leder er at vi lykkes med å fortløpende synliggjøre det arbeidet som gjøres og de resultatene som nås. Tusen takk til alle som har bidratt og er med på dette viktige arbeidet. Vi ser frem til et begivenhetsrikt 2018.

Styreleder i Grafill, Cathrine Louise Finstad