En stolt dag når illustratører endelig får samme rettigheter som forfattere!

I dag kom endelig regjeringens forslag til ny boklov. Grafill har kjempet i flere år for at illustratører, tegneserieskapere og bokdesignere skal få samme adgang til kollektiv forhandling med forlag som forfattere og oversettere. Derfor er det en stor seier at «visuelle kunstnere» nå er omtalt i selve formålsparagrafen i loven. Dette betyr at det ikke lenger er noen tvil om at visuell litteratur og de som skaper den er likeverdige med forfattere og oversettere i lovverket.

- Vi er så glade for at illustratørene har blitt inkludert i bokloven, sa Lene da hun ble tatt bilde av sammen med kulturminister Anette Trettebergstuen på boklov-markering hos departementet i dag.

- Vi er så glade for at illustratørene har blitt inkludert i bokloven, sa Lene da hun ble tatt bilde av sammen med kulturminister Anette Trettebergstuen på boklov-markering hos departementet i dag.

«Det er også et uttrykk for at litteratur er mer enn ren tekst, og at det visuelle kan være en helt sentral del av innholdet, formidlingen og leseropplevelsen. Bokloven skal bidra til rammevilkår som sikrer forfattere, oversettere og visuelle kunstnere mulighet til å skape kvalitet, og at de når ut til leserne. Forslaget om fastpris i § 5 og adgang til å forhandle om normalkontrakter i § 4 er sentrale i så måte.» s. 23 i proposisjonen.

- Dette er mer enn vi engang våget å drømme om, sier Grafills jurister Christian Wadahl Uhlen og Marie Grønvik.

De vi representerer var ikke omtalt i formålet i det første lovutkastet. Derfor er det en ekstra stor seier at departementet nå har lyttet til vårt høringsinnspill og forstått viktigheten av å inkludere visuell litteratur og visuelle kunstnere i boklovens formål.

- Det å bli så glade for å bli inkludert i selve formålsparagrafen er kanskje litt nerdete for oss jurister, sier Marie, men det sikrer de vi representerer på den aller beste måten. Alle lovens bestemmelser skal nemlig tolkes i tråd med formålsparagrafen. Når «visuelle kunstnere» nå nevnes eksplisitt så betyr det at man ikke kan se bort fra dem når man tolker andre bestemmelser i loven.

Grafill har i mange år hatt en egen rammeavtale med Forleggerforeningen sammen med Norske Billedkunstnere. Den nye bokloven åpner for at Grafill endelig kan forhandle om normalkontrakt på samme måte som forfattere og oversettere. I proposisjonen understreker Kultur- og likestillingsdepartementet at en rekke høringsinstanser har gitt sin støtte til dette forslaget. Og Grafills høringsinnspill er sitert en rekke ganger i denne delen av proposisjonen. Blant annet innspillet vårt om at begrepet illustratører må tolkes vidt:

«Departementet har merket seg at Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon i høringen pekte på at grensene mellom bokillustratører, bokdesignere og tegneserieskapere ikke alltid vil være skarpe, og at samme person kan opptre i alle tre roller for samme eller ulike utgivelser. Departementet finner det fortsatt hensiktsmessig å bruke begrepet illustratører i loven, og holder fast ved at begrepet skal tolkes vidt, slik at det også kan omfatte blant annet bokdesignere, grafikere, billedkunstnere og tegneserieskapere.» s. 46 i proposisjonen.

Regjeringen har i dag lagt lovforslaget fram for Stortinget og Kulturminister Anette Trettebergstuen inviterte hele bokfeltet på kake og kaffe for å feire. Grafill var representert ved organisasjonens advokat Christian Wadahl Uhlen og daglig leder Lene Renneflott.

- Vi er så glade for at illustratørene har blitt inkludert i bokloven, sa Lene da hun ble tatt bilde av sammen med Kulturministeren.

- Og vi er veldig glade for å ha fått dere med! svarte Anette Trettebergstuen.

Hele lovforslaget kan leses her:
Prop. 82 L (2022–2023) - regjeringen.no

Les mer om Grafills politiske arbeid

Fra venstre: Lene Renneflott (Grafill), Anne Schiøtz (Bokhandlerforeningen), Alexander Løken (NBU), Eystein Hanssen (Forfatterforbundet), kulturminister Anette Trettebergstuen, Arne Vestbø (NFFO), Heidi Austlid (Forleggerforeningen) og Heidi Marie Kriznik (Den norske forfatterforeningen).

Klikk for å se bildet "IMG 9506" i full størrelse

Fra venstre: Lene Renneflott (Grafill), Anne Schiøtz (Bokhandlerforeningen), Alexander Løken (NBU), Eystein Hanssen (Forfatterforbundet), kulturminister Anette Trettebergstuen, Arne Vestbø (NFFO), Heidi Austlid (Forleggerforeningen) og Heidi Marie Kriznik (Den norske forfatterforeningen).