DOGA utlyser reisestøtte til designere

Har du fått invitasjon til å delta i en utstilling eller holde foredrag i utlandet? Da kan du få dekket flere av utgiftene dine gjennom Utenriksdepartementets støtteordning for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. Søknadsfrist 15. mars.

Illustrasjon: Viktor Sakshaug / DOGA

Illustrasjon: Viktor Sakshaug / DOGA

Stikk-ordningen er Utenriksdepartementets (UD) støtteordning for internasjonalt kunst- og kultursamarbeid. DOGA forvalter pengene som er satt av til design og arkitektur, og i 2024 deler de ut én million kroner gjennom ordningen.

Dersom du er designer eller arkitekt med profesjonsutdanning, eller profesjonell kurator, kritiker eller skribent som fremmer norsk design og arkitektur internasjonalt, kan du også søke.

Du kan søke om støtte til:

  • fraktkostnader
  • deltakeravgift
  • leie av lokaler
  • reise og overnatting
  • montering og demontering
  • formidlingstiltak som fysiske og digitale publikasjoner eller film

Vær oppmerksom på at du må søke før arrangementet finner sted.

Les mer på doga.no.