DOGA lanserer verktøy for designdrevet innovasjon

Står du ovenfor store endringer? Har du behov for å få fart på innovasjon og utvikling? Eller ønsker du å forstå brukerne dine bedre? Da kan du ha nytte av denne guiden.

Illustrasjon: doga.no

Illustrasjon: doga.no

Med designdrevet innovasjon kan man utvikle bedre produkter og tjenester, og øke lønnsomheten og effektiviteten i virksomheter. DOGA har utviklet guiden på bestilling fra Næringsdepartementet.

Guiden beskriver hvordan du jobber praktisk med designdrevet innovasjon. Det er laget for deg som er involvert i eller har ansvar for innovasjon i din virksomhet – enten som endringsagent eller beslutningstaker. Guiden tar deg gjennom prosessen fra behovsanalyse, gjennomføring og implementering. Den består av retningslinjer, tips, verktøy og eksempler i tekst eller video.

Guiden vil gjøre deg i stand til å:

  • Ta kvalifiserte beslutninger om bruk av designdrevet innovasjon i din virksomhet
  • Lede designdrevne prosjekter
  • Velge ut og få høyest mulig verdi fra eksterne designpartnere
  • Sikre langsiktig verdi av prosjektet

Gå til Guide for designdrevet innovasjon

DOGA lanserer guiden på faglig julefrokost 10. desember