DOGA Hedersmerket til AHO-student Glenn Sæstad

Masterstudent Glenn Sæstad ved Design- og arkitekturhøgskolen i Oslo, er tildelt DOGA Hedersmerket for diplomoppgaven som utforsker digitale sparebankpenger som verktøy for å nå bærekraftsmålene. Vi gratulerer Glenn og alle mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur 2023!

Glenn Sæstad mottar DOGA Hedersmerket 2023, foto DOGA/Sverre Chr. Jarild.

Glenn Sæstad mottar DOGA Hedersmerket 2023, foto DOGA/Sverre Chr. Jarild.

Glenn Sæstad får DOGA Hedersmerket for sin diplomoppgave «DSP for SDG». I oppgaven argumenterer han for at myndighetene kan bruke såkalte digitale sentralbankpenger (DSP) for å stimulere innbyggere og næringsliv til å opptre mer bærekraftig og klimavennlig.

– Dette er et bunnsolid prosjekt der utøveren har brukt flere designdisipliner for å komme opp med et potensielt grensesprengende konsept. Dersom dette følges opp, kan norske myndigheter få et svært kraftfullt verktøy for å nå FNs bærekraftmål, sier Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA).

Juryens begrunnelse
Juryen for DOGA-merket består av ledende fagfolk på tvers av design- og arkitekturfeltet, sammen med representanter fra næringsliv og offentlig sektor og eksperter på samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk bærekraft. Juryleder er Behnam Farazollahi, som også er sittende styreleder i Grafill.

Juryen uttaler:
Studenten har et stødig grep om den visjonære helheten, samtidig som han bruker spekulativt design til å utforme konkrete forslag til samfunnsendrende tiltak. Dette er kompromissløs bruk av design for å bringe samfunnet i bærekraftig retning. Oppgaven bobler over av innsikt og kreativitet i et komplisert område. Vi innser nå at det er mulig å tenke helt nytt om hva penger kan være, skriver juryen i sin vurdering.

DOGA Hedersmerket
DOGA Hedersmerket er en utmerkelse som gis til prosjekter som demonstrerer spesielt fremragende design- og arkitekturfaglig kvalitet, og som i særlig stor grad bidrar til økt samfunnsmessig, miljømessig og økonomisk verdi. Mottakere er ledestjerner til inspirasjon for norsk næringsliv og offentlig sektor. Det er juryen for DOGA-merket som nominerer kandidater til Hedersmerket, og som velger ut hvem som fortjener denne gjeveste utmerkelsen. DOGA Hedersmerket tildeles både mottakere av DOGA-merket for design og arkitektur og DOGA-merket nykommer.

Les mer om vinnerprosjektet på doga.no

Vinnere av DOGA-merket for design og arkitektur i 2023