DOGA deler ut midler til designprosjekter

DOGA deler ut inntil kroner 125 000,- til inkluderende designprosjekter. Søknadsfrist 10. juni.

Illustrasjon: DOGA / Viktor Sakshaug

Illustrasjon: DOGA / Viktor Sakshaug

Ønsker dere å utvikle en inkluderende designstrategi eller et nytt produkt, tjeneste, visuell kommunikasjon, digital løsning eller bygde omgivelser til forbedring og forenkling for et mangfold av mennesker? Da kan dere få inntil 125 000 kroner i støtte fra DOGA.

Dere kan søke for forprosjekter eller igangsatte prosjekter. Kravet er bruk av profesjonell designkompetanse og en inkluderende designprosess som vektlegger innsikt og reelle brukerbehov hos et mangfold av mennesker.

Søknadsfristen er 10. juni.

Søk her og se tidligere mottakere av designstøtten