Søk formidlingsopplegg hos DKS

Nå har du mulighet til å lage eget opplegg for å reise rundt med DKS (Den kulturelle skolesekken).

Inger Lise Belsvik fra den første littlab-piloten i 2021, foto Erik Brandsborg/kulturtanken.no.

Inger Lise Belsvik fra den første littlab-piloten i 2021, foto Erik Brandsborg/kulturtanken.no.

DKS har tidligere utlyst to littlab-piloter, nå er utlysningen for den tredje piloten klar. Forfattere, formidlere og utøvere kan utvikle nytt innhold innen litteratur i Den kulturelle skolesekken. De tar sikte på å kunne tilby plass for tre eller fire prosjekter, med alt fra en til tre utøvere i hvert prosjekt. Alle deltakere får dekket utgifter og honorar i prøveperioden, samt blir programmert til høstens Appelsinia i Skien.

DKS littlab er et pilotprosjekt og en utviklingsarena for litteraturformidling i DKS, hvor målet er å bidra til bedre forutsetninger for å skape nytt innhold til DKS-ordningen.  

Les mer om piloten på kulturtanken.no