Norwegian Arts Abroad søker designere til nytt eksportprogram

Norwegian Arts Abroad har startet et kompetanseprogram som skal bidra til at man blir bedre på å markedsføre seg og kan hevde seg internasjonalt. Nå skal de velge en designer eller arkitekt til å delta i det nye programmet. Søknadsfrist 27. september

Norwegian Presence 21 1 Sirkular Design Vs Masseproduksjon

Som deltager i programmet vil du lære om internasjonalisering og eksport av eksperter på området. Du vil få innsikt i hvordan du skal lansere, formidle eller selge internasjonalt, og få tilgang på internasjonale nettverk. Du vil også få økonomisk støtte på opp til 200 000 kroner til å gjennomføre et konkret eksportprosjekt i løpet av perioden programmet varer.

For å kunne delta, må du allerede ha etablert en viss internasjonal etterspørsel og ha noen internasjonale samarbeidspartnere. Du må også ha klare eksportambisjoner. Vær oppmerksom på at du ikke kan søke alene, men må ha med en produsent eller oppdragsgiver og søke sammen som et team.

Norwegian Arts Abroad består av Stiftelsen Danse- og Teatersentrum (DTS), Office for Contemporary Arts (OCA), Norsk Filminstitutt, Norwegian Crafts, Music Norway, Norsk Design- og Arkitektursenter (DogA) og NORLA. Nettverket legger til rette for profilering av Norge i utlandet gjennom å forvalte tilskuddsordninger av kunstfaglig, nærings- og eksportrettet art. Medlemsorganisasjonene jobber som brobyggere mellom politisk ledelse, forskningsmiljøer og kulturnæringer – og kobler disse sammen med offentligheten. Nettverket er en del av Kulturdepartementets virkemiddelapparat og fungerer som rådgivere for Utenriksdepartementet.

Les mer om programmet her