Creative Confessions — Join the survey

Visste du at kreative er hele fire ganger mer utsatt for psykiske lidelser? Samtidig er jobben basert på ens egne tanker, ideer og følelser — og å få dem dømt av andre. I tillegg til dette er den kreative industrien fylt av press, og mange sliter med stress, angst, depresjon, imposter syndrom, insomnia, utbrenthet osv, men til tross for hvor normalt dette er, er det lite-til-ingen åpenhet, informasjon eller forebyggende arbeid på verken de kreative skolene, i start-up miljøene eller på arbeidsplassene, og mange føler seg derfor ensomme og unormale med utfordringene—som igjen øker problemene.

Unknown

Creative Confessions er et tiltak som ønsker å endre dette. Prosjektet skal 1) Fremme åpenhet for å bekjempe følelse av ensomhet og unormalhet og 2) Igangsette tiltak skreddersydd for kreative skoler, huber og arbeidsplasser med fokus på forebygging og bekjemping av psykiske lidelser.

For å kickstarte prosjektet har teamet utviklet en spørreundersøkelse på 90 spørsmål om kreativitet+psykiske helse, som tar deg med på en reise i ditt eget sinn. Ved å svare på denne undersøkelsen vil du hjelpe andre kreative å føle seg mindre ensomme og unormale, samt bidra til utviklingen av verktøy og andre hjelpetiltak som kan skape en mer åpen, inkluderende og bærekraftig kreativ næring.

Join the Survey :)

Les mer om Creative Confessions