Christian Wadahl Uhlen ny advokat i Grafill

Christian Wadahl Uhlen er ansatt som Grafills nye advokat. Christian har over ti års erfaring som rådgiver og advokat innen opphavsrett og bistand til kunstneriske utøvere.

Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen

Grafills advokat Christian Wadahl Uhlen

Styret i Grafill har ønsket å styrke organisasjonens kompetanse innen det juridiske området, og prosessen med å finne den rette personen startet høsten 2017. Våre medlemmer har behov for rådgivning og verktøy som gode kontrakter, og kurs og opplæring i hvordan man kan sikre sine rettigheter i samarbeid med oppdragsgivere. Vi trenger også et sterkere kort i forhandlinger, blant annet om vederlag, og ser det som en verdifull investering å ha en advokat som sitter tett på problemstillinger og utfordringer i fremtiden.

– Vi har lykkes med å få en svært dyktig opphavsrettsadvokat inn i administrasjonen, med erfaring både med å bistå frilansere innen kreative fagfelt og organisasjonsarbeid. Grafill har alltid hatt god advokathjelp tilgjengelig for våre medlemmer, men ved å ansette Christian i en 100% stilling vil vi dra nytte av den juridiske kompetansen ikke bare i en-til-en rådgivningen av våre medlemmer, men også i organisasjonens strategiske og politiske arbeid. Noe som vil være en viktig støtte for meg som daglig leder, sier daglig leder i Grafill, Lene Renneflott.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å bygge den juridiske rådgivningstjenesten i Grafill, sier Christian Wadahl Uhlen. Grafills medlemmer skal føle at de har sin egen advokat med på laget, som de kan sparre med når de skal inngå nye avtaler eller følge opp inngåtte avtaler, og som de kan diskutere selskapsorganisering og opphavsrett med.

Christian kommer fra stilling som ansatt advokat i Advokatene Graasvold & Stenvaag AS, der han særlig har bistått opphavere og utøvere fra ulike kunstneriske felt.  Han har tidligere arbeidet som advokat i egen praksis, og jobbet nærmere ni år i Artistorganisasjonen Gramart.

Dersom du har behov for bistand i forbindelse med avtaleinngåelse, avtalebrudd, opprettelse av selskap, opphavsrett eller andre juridiske utfordringer knyttet til arbeidet ditt, kan du ta direkte kontakt med Christian.  

Medlemmer av Grafill har rett til inntil to timer gratis rådgivning per sak. Ikke-medlemmer kan ta kontakt for svar på enkle generelle spørsmål.

Christian Wadahl Uhlen
+47 410 34 777
christian@grafill.no