Cathrine Louise Finstad ny styreleder i Grafill


Cathrine Louise Finstad ble valgt inn som Grafills nye styreleder på Grafills generalforsamling, onsdag 5. april. Avtroppende styreleder Randi Hobøl ble takket av etter mange års innsats for organisasjonen. Cathrine har vært medlem av Grafills styre siden 2013, hun er illustratør fra Oslo, illustrasjonsagent for Illustratørene og skaper av kunstprosjektet Norske hemmeligheter. 

Dag Cathrine Randi

Grafills hovedstyre 2017

Cathrine Louise Finstad, styreleder
Dag Solhaug Laska, nestleder
Aslak Gurholt Rønsen
Anders Fabritius
Veslemøy Holt
Eivind Vetlesen
Randi Larsen
Truls Indrearne, vara
Fredrik Eive Refsli, vara