Cartoons in Conflict i Avistegnernes hus


Cartoons in Conflict i Avistegnernes hus åpner lørdag 26. oktober kl 14. Utstillingen er produsert av The Parents Circle Families Forum, en organisasjon som består av over 600 palestinske og israelske familier som har det til felles at de har mistet et familiemedlem i den langvarige konflikten. Karikaturtegnere fra 22 land har bidratt med tegninger som med humor og alvor ønsker å være et fredsinitiativ og øke toleranse og forståelse mellom partene. Tegneren Roar Hagen vil åpne utstillingen. Han er eneste norske bidragsyter i utstillingen som ellers består av kjente tegnere som Plantu, Jim Morin og Michel Kichka (kurator for utstillingen). Utstillingen har tidligere vært vist i en rekke land og sist på Nobels Fredssenter.

Cartoons In Conflict 2013