Bli med på verdens lengste klimabrøl!

Innsamlingen av digitale klimabrøl har nå startet på klimabrolet.no. Et fire år langt brøl er målet.

Klimabrol 2021

I 2019 lagde Klimabrølet Norgeshistoriens største klimamarkering, med til sammen 60 000 oppmøtte i hele landet. I år skal det brøles gjennom en hel stortingsperiode, for å daglig minne de folkevalgte på hva som står på spill, og at de har bred støtte i å iverksette visjonære og til tider upopulære tiltak for en grønnere politikk.

For å lage et fire år langt brøl må flere enn 2 millioner mennesker brøle i ett minutt hver. Nå oppfordres alle til å delta!

Målet er politiske tiltak som begrenser global oppvarming til godt under 2 grader. Dette er i tråd med Parisavtalen og Det nternasjonale naturpanelets (Ipbes) anbefaling.

Brølene vil rulle i fire år på Klimabrølet.no, og vises i en kunstinstallasjon som vil ha premiere foran Stortinget 3. september, og som deretter flyttes videre til andre steder i inn- og utland.

Gå til Klimabrølet.no og brøl!

"Du er ikke en dråpe i havet men ringer i vann – og viktigere enn noen gang – så få med deg familie og venner og kolleger: Bli med og lag verdens lengste brøøøøøøøøøøøøl!"