Art, Wonder in a Book - et samarbeidsprosjekt med Romania

Grafill har inngått et prosjektsamarbeid med Nasjonalbiblioteket i Romania, finansiert og initiert gjennom EØS-midlene for internasjonalt kultursamarbeid.

Prosjektet Art, Wonder in a Book skal kulminere i en virtuell utstilling i regi av Nasjonalbiblioteket i Romania.

Prosjektet Art, Wonder in a Book skal kulminere i en virtuell utstilling i regi av Nasjonalbiblioteket i Romania.

Med prosjektet 'Art, Wonder in a Book' ønsker Nasjonalbiblioteket i Romania å utforske hvordan man kan presentere det skrevne ord ved bruk av billedspråk. Informasjonsstrømmen i samfunnet baserer seg i stadig større grad på visuelle virkemidler, og biblioteket ønsker seg mer kompetanse på digitalisering av illustrasjon. Målet er å presentere bokillustrasjonens historie for et større publikum, og det skal de gjøre ved å gi historiske bokillustrasjoner fra eget arkiv en ny tolkning i moderne drakt.

Grafill skal bidra til både kulturutveksling og kompetanseheving hos samarbeidspartneren, Nasjonalbiblioteket i Romania. Sammen med Anders Fabritius og Cecilie Barstad fra Grafills hovedstyre settes det sammen et ekspertutvalg/mentorer som besitter den rette sammensetningen av kompetanse og erfaring for dette prosjektet. De medvirkende utøverene vil med sin kunnskap bidra til å videreutvikle og løfte prosjektet, samtidig som det vil gi dem erfaring i bilateralt kulturarbeid. For Grafill er det viktig å gi våre utøvere muligheten til å dele av sin kunnskap med andre på et internasjonalt nivå.

Prosjektet har flere delmål. I tillegg til å bidra til økonomisk og sosial utvikling i vertslandet (Romania) innenfor kulturfeltet, gjennom kompetanseutveksling mellom individuelle utøvere, skal også prosjektet ha som hensikt å øke bruken av illustrasjon og digitalisering som en del av markedsføring i bokbransjen for å tiltrekke seg og holde på et bredere publikum.

Prosjektet skal kulminere i en virtuell utstilling i regi av Nasjonalbiblioteket i Romania.

Prosjektet skal gjennomføres i ulike faser:

  • Fase 1 består i videreutviklingen av profesjonelle ferdigheter for fem rumenske illustratører og tre rumenske kuratorer. Grafill skal bidra med ekspertise fra Norge, hvor disse skal gjennomføre en tre dagers workshop med de rumenske aktørene. Hensikten er kompetanseutveksling, der de rumenske aktørene skal lære hvordan arbeide digitalt innen illustrasjon, og hvordan digitalt bearbeide allerede eksisterende illustrasjoner.
  • I fase 2 av prosjektet vil de fem rumenske illustratørene lage nye arbeider ut ifra gitte temaer, og de tre kuratorene vil forberede den digitale utstillingen. Her skal de benytte den digitale kunnskapen de har tilegnet seg under foregående workshop. De norske ekspertene skal overse og bistå dette arbeidet gjennom digitale møter.
  • Fase 3 omhandler planlegging av den virtuelle utstillingen. De norske ekspertene vil samarbeide og veilede de tre kuratorene i dette arbeidet.
  • I fase 4 vil de norske ekspertene veilede de fem illustratørene i deres arbeid med å tolke på nytt allerede eksisterende, eldre bokillustrasjoner.
  • Fase 5 er en halv-dags workshop med tittelen «How Does Cinderella Become a Princess?» hvor temaer vedrørende visuelle virkemidler i markedsføring og promotering av bøker er hovedfokus. Her vil de norske ekspertene delta og bidra med sin kunnskap, i tillegg til å avslutningsvis gjøre en evaluering av deltakerne.

Kultursamarbeid i EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i Europa, og styrke det europeiske kulturfeltet med særlig fokus på kulturelt entreprenørskap. Det skal også bidra til sosial inkludering og demokratiutvikling, og styrke relasjonene mellom land i Europa.

Vil du vite mer, kontakt oss gjerne: iwa@grafill.no.