All bøker på plass i Bokhylla

Som styremedlem i Kopinor var daglig leder i Grafill, Lene Renneflott, til stede under markeringen av Bokhylla til Nasjonalbiblioteket. 

Foto: Hege Lunde

Foto: Hege Lunde

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre ønsket velkommen til en unik kulturarv som nå er digitalt tilgjengelig for alle i Norge. Kulturminister Trine Skei Grande uttalte:

– Bred og enkel tilgang til litteratur på norsk er viktig for dannelse, demokratisk deltakelse, utvikling av språkfølelse og identitet. Bokhylla.no gir folk i Norge en unik tilgang til vår nasjonale kulturarv. 

Nasjonalbibliotekets digitaliseringsprosjekt er banebrytende og unikt i verdensammenheng. Ivaretakelsen av opphavspersonene og rettighetshaverne har vært en viktig del av prosessen. EU og resten av verden følger nå nøye med på den nordiske avtalelisensen som sikrer kompensasjon til rettighetshaverne. Les mer om dette på Kopinors nettsider: kopinor.no/nyheter

Kopinor og Nasjonalbiblioteket vil i løpet av 2018 begynne samtaler om muligheten for å utvide Bokhylla til å gjelde bøker som er utgitt etter 2000. Som medlem av Kopinor, vil Grafill selvfølgelig være svært opptatt av arbeidet med å ivareta rettighetshaverne. Det er mulig for forlag og opphavsmenn å reservere seg mot at bøkene tilgjengeliggjøres gjennom Bokhylla. I dag er dette tallet ca 4000, og gjelder i hovedsak bøker som fortsatt har et kommersielt potensial. 

Les mer om dagens Bokhylla-avtale her: kopinor.no/bokhylla-avtalen