Æresmedlemskap i Grafill

Personer som har gjort en særskilt innsats for fag og/eller organisasjon i en årrekke, tildeles æresmedlemskap i Grafill.

Klassikerprisvinner og æresmedlem Gunnar Lilleng (foto Alex Asensi)

Klassikerprisvinner og æresmedlem Gunnar Lilleng (foto Alex Asensi)

Æresmedlemmer velges av Grafills generalforsamling etter innstilling fra hovedstyret.

På generalforsamlingen i 2019 ble det vedtatt at også mottakere av hedersprisene Klassikerprisen og Bokkunstprisen blir tildelt æresmedlemskap i organisasjonen. Dette som en naturlig forlengelse av den annerkjennelse Grafills hovedstyre har vist disse utøverne og deres arbeid.

Æresmedlemmer har gratis medlemskap på livstid med full tilgang på alle Grafills medlemsfordeler. I forbindelse med våre mange arrangementer og aktiviteter får æresmedlemmer tilbud om redusert pris eller gratis inngang, avhengig av det enkelte arrangement.

Æresmedlemmer i Grafill #

 • Kai Havig-Gjelseth
 • Thore Hansen
 • Bjørn Roggenbihl
 • Øyvind Torseter
 • Leif Frimann Anisdahl
 • Halvor Bodin
 • Ashley Booth
 • Akin Duzakin
 • John Engen
 • Enzo Finger
 • Anna Fiske
 • Aud Gloppen
 • Finn Graff
 • Kari Grossmann
 • Eli Johanne Helgesen
 • Stian Hole
 • Ingerlise Karlsen Kongsgaard
 • Steffen Kverneland
 • Terese Moe Leiner
 • Gunnar Lilleng
 • Harald Nordberg
 • Svein Nyhus
 • Junn Paasche-Aasen
 • Marius Renberg
 • Morten Erik Throndsen
 • Morten Berner
 • Vivian Zahl Olsen
 • Aslak Gurholt
 • Rune Døli
 • Espen Holtestaul
 • Jesper Egemar
 • Walter Grønli
 • Hilde Kramer
 • Kim Hiorthøy
 • John Arne Sæterøy
 • Torill Kove
 • Pjotr Sapegin
 • Sven Skaara
 • Fam Ekman
 • Bjørg Omholt
 • Egil Haraldsen
 • Iben Sandemose
 • Per Dybvig
 • Øyvin Rannem
 • Kari Nordby
 • Kari C Toverud