Vi tilbyr studenter og nyutdannede faglig tilhørighet. Grafill er både en møteplass og inngangsport til bransjen, et sted for inspirasjon og utvikling, og en ressurs for overgang til arbeidslivet. Du kan beholde studentmedlemskap i to år etter endt utdannelse, og alle medlemsfordeler vi har i Grafill gjelder også for deg.