Designanmeldelser

Her kan du lese tolv anmeldelser av prisvinnende designprosjekter fra konkurransen Visuelt 2018. Tekstene er skrevet av studenter på 1. år Bachelor i Visuell Kommunikasjon på Universitetet i Sørøst-Norge. Oppgaven utgjør én av flere oppgaver i emnet Designhistorie.

Emballasje for TINE Brunost / Design House Lund & Partnere

Emballasje for TINE Brunost / Design House Lund & Partnere

Målet med oppgaven er å få forståelse for hvordan designere hele tiden bygger på (og bryter med) historien, tilgjengelige teknologier, ulike tankesett fra ulike epoker, kjente inspirasjonskilder, men også våre egne mentale referansebibliotek. Oppgaven er en øvelse i å se og forstå form, farger og skrift som strategiske valg som former menneskers blikk på et produkt eller et firma. Det er også en øvelse i å lære å skrive, reflektere og formulere egne tanker og observasjoner om design. Tekstene tar utgangspunkt i studentenes tolkning av hvilke deler av historien som er relevante for de ulike prosjektene. Noen grupper har snakket direkte med designerne om deres inspirasjonskilder, andre har basert seg på egne tolkninger. Designhistorie er et 7,5 studiepoengs emne som er utformet for å gi designstudenter innen visuell kommunikasjon en historisk forståelse som er relevant for fremtidig designpraksis.

Les alle anmeldelsene her