| Kunsthøgskolen I Oslo
Avgang2018

Avgang 2018: Design

175 avgangsstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo presenterer framtidens kunst og design gjennom 50 forestillinger og utstillinger i løpet av våren. 1. juni kl. 18.00 åpner avgangsutstillingen til studentene fra avdeling Design på Kunsthøgskolen i Oslo, og du får mulighet til å se arbeidene til 27 bachelorstudenter og 20 masterstudenter.

Avgang2018

Avgangsutstillingen og -visningen for bachelor- og masterstudentene er vårens høydepunkt! Det gir de besøkende, både bransjen, studentenes eget nettverk og andre interesserte en unik mulighet til innsikt i designfagene på Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO). På Kunsthøgskolen har vi fire sterke studieprogram innen design, tre bachelorprogram og ett nylig revidert masterprogram. Studenten som skapende subjekt står i sentrum i alle våre studieprogram. Studiene er studio- og verkstedbasert, samtidig som studentene har emner innen designhistorie, teori og metode. 

Studieprogrammenes fordypningsområder er grafisk design og illustrasjon, interiørarkitektur og møbeldesign samt klesdesign og kostymedesign. Utstillingen og -visningen vil vise eksperimentelle studentarbeider i spennet mellom store samfunnsutfordringer og personlige historier.

Avgangsutstillingene er gratis og åpen for alle fra 1. juni til og med søndag 10. juni.

Les mer på Kunsthøgskolens nettside